Activiteiten

Construeren van bouwkundige en technische tekeningen: nieuwbouw, renovaties, herinrichtingen, ...

Opmeten en uittekenen van bestaande gebouwen

Opmaken van bouwaanvraagdossier : uitgebreide en eenvoudige aanvragen, technische werken (plannen, formulieren)

Uitwerken van uitvoeringsplannen, details

Opstellen van bestek en meetstaat

Zorgen voor prijsvragen, offertes (calculatie)


* voor deze diensten wordt er gebruik gemaakt van Autodesk (Autocad, Revit), Vectorworks en Microsoft office (Word, excel)

Bouwkundig tekenbureau Archadi

Tervenen 80B -  9940 Evergem - Ertvelde